ingilizce cümleler             

In Spite Of Cümleleri


in spite of cümleleri

"In spite of" İngilizcede "rağmen", "karşın" anlamlarına gelen bir edattır. Fakat "although" ile aynı anlamda olmasına karşın - edat olduğu için - ardından isim ya da filin isim hali gelir.

Aşağıda in spite of cümleleri ile ilgili örnekler mevcuttur:

In spite of his illness, he went to work. --> Hastalığına rağmen işe gitti.

Has she any boy friend, in spite of her richness --> Zenginliğine rağmen, hiç erkek arkadaşı yok mu?

In spite of cold weather, he went out without an overcoat. --> Hava çok soğuk olmasına rağmen, o paltosuz dışarı çıktı.

In spite of his master's degree, he has not found a good job. --> Yüksek lisansı olmasına rağmen, iyi bir iş bulamadı.
He didn't pass the examination, in spite of his hard working. --> Çok çalışmasına karşın, sınavı geçemedi.

He tries to go back to home, in spite of snowstorm. --> Tipiye rağmen eve geri dönmeye gayret ediyor.

In spite of his stupidity, he says sometimes interesting words. --> Aptallığına rağmen, bazen ilginç laflar eder.

In spite of the artistic deficiency of this theater play, it made more money. --> Bu tiyatro oyununun sanatsal yetersizliğine karşın, iyi para kazandı.

She is not attractive, in spite of her beauty. --> Güzelliğine karşın, çekici değil.
Can't he make good contacts in the parties, in spite of his easy goingness. --> Rahatlığına karşın, partilerde iyi ilişki kuramıyor mu?

Although his hindrance, he has been able to perpetuate his daily life. --> Bedensel engeline karşın, günlük yaşamını sürdürebiliyordu.

In spite of the rainfall, he insists on going out. --> Sağanak yağmura karşın, o dışarı çıkmakta ısrarlı.

Did Ali remember the name of his first teacher, in spite of his good memory. --> Ali, iyi hafızasına rağmen, ilk öğretmeninin adını hatırlamadı mı?

Pelin is a very lazy student, in spite of her brilliant intelligence. --> Pelin, parlak zekâsına karşın, çok tembel bir öğrenci.

Bu sayfayı inceleyen takipçilerimiz,

sayfalarımızı da incelediler.

Kendinizi geliştirmek için

Mecaz Cümleleri


Zamir Cümleleri


1 Sınıf Cümleleri


Benzetme Cümleleri


Etkileyici Kitap Cümleleri


Was Were Cümleleri


Bilim Cümleleri


Anlamlı Aşk Cümleleri


If Cümleleri


Edat Cümleleri


Use Cümleleri


Teklif Cümleleri


sayfalarımızı da incelemenizi tavsiye ederiz.