• About Cümleleri
 • Almanca Cümleleri
 • Already Cümleleri
 • Although Cümleleri
 • Amaç Sonuç Cümleleri
 • And Cümleleri
 • Any Cümleleri
 • As Cümleleri
 • Ask Cümleleri
 • Ayrılık Cümleleri
 • Because Cümleleri
 • Before Cümleleri
 • Benzetme Cümleleri
 • Can Cümleleri
 • Can Soru Cümleleri
 • Çeviri Cümleleri
 • Chat Cümleleri
 • Comparative Cümleleri
 • Comparatives Cümleleri
 • Could Cümleleri
 • Dilek Cümleleri
 • Does Cümleleri
 • Dostluk Cümleleri
 • Emir Cümleleri
 • En Güzel Aşk Cümleleri
 • Enough Cümleleri
 • Ever Cümleleri
 • Fiil Cümleleri
 • For Cümleleri
 • Fransızca Cümleleri
 • Geçmiş Zaman Cümleleri
 • Gelecek Zaman Cümleleri
 • Going To Cümleleri
 • Güzel Aşk Cümleleri
 • Haber Cümleleri
 • Have To Cümleleri
 • How Many Cümleleri
 • İf Cümleleri
 • İltifat Cümleleri
 • İn Case Cümleleri
 • İngilizce Cümleleri
 • İn Spite Of Cümleleri
 • İsim Cümleleri
 • İstek Cümleleri
 • Just Cümleleri
 • Kalıp Cümleleri
 • Karşılaştırma Cümleleri
 • Kelime Cümleleri
 • Kısa Aşk Cümleleri
 • Konuşma Cümleleri
 • Koşul Cümleleri
 • Like Cümleleri
 • Many Cümleleri
 • Mesaj Cümleleri
 • More Cümleleri
 • Msn Cümleleri
 • Much Cümleleri
 • Must Cümleleri
 • Neden Sonuç Cümleleri
 • Neither Cümleleri
 • Never Cümleleri
 • Olumlu Soru Cümleleri
 • Olumsuz Emir Cümleleri
 • Olumsuz Soru Cümleleri
 • Öneri Cümleleri
 • Örnek Soru Cümleleri
 • Özlem Cümleleri
 • Passive Cümle
 • Past Cümleleri
 • Past Tense Cümleleri
 • Past Tense Soru Cümleleri
 • Perfect Cümleleri
 • Perfect Tense Cümleleri
 • Prefer Cümleleri
 • Present Perfect Tense
 • Present Tense Cümleleri
 • Problem Cümleleri
 • Rap Cümleleri
 • Reklam Cümleleri
 • Relative Clause Cümleleri
 • Rica Cümleleri
 • Şart Cümleleri
 • Sebep Sonuç Cümleleri
 • Select Cümleleri
 • Sevgi Cümleleri
 • Shall Cümleleri
 • Should Cümleleri
 • Should Soru Cümleleri
 • Sıfat Cümleleri
 • Şiir Cümleleri
 • Şimdiki Zaman Cümleleri
 • Simple Past Cümleleri
 • Since Cümleleri
 • Since For Cümleleri
 • So Cümleleri
 • Soru Cümleleri
 • So That Cümleleri
 • Sözlük Cümleleri
 • Such Cümleleri
 • Such That Cümleleri
 • Superlative Cümleleri
 • Superlatives Cümleleri
 • Tanışma Cümleleri
 • Tavsiye Cümleleri
 • Tercüme Cümleleri
 • The Same As Cümleleri
 • There Are Cümleleri
 • Too Cümleleri
 • Türkçe Cümleleri
 • Ünlem Cümleleri
 • Used To Cümleleri
 • Want Cümleleri
 • Was Cümleleri
 • Were Cümleleri
 • When Cümleleri
 • When Soru Cümleleri
 • When While Cümleleri
 • Which Cümleleri
 • While Cümleleri
 • Who Cümleleri
 • Why Cümleleri
 • Will Cümleleri
 • Yet Cümleleri
 • Zaman Cümleleri
 • Zamir Cümleleri
 • Zarf Cümleleri
 • in spite of cümleleri

  "In spite of" İngilizcede "rağmen", "karşın" anlamlarına gelen bir edattır. Fakat "although" ile aynı anlamda olmasına karşın - edat olduğu için - ardından isim ya da filin isim hali gelir.

  Aşağıda in spite of cümleleri ile ilgili örnekler mevcuttur:

  In spite of his illness, he went to work. --> Hastalığına rağmen işe gitti.

  Has she any boy friend, in spite of her richness --> Zenginliğine rağmen, hiç erkek arkadaşı yok mu?

  In spite of cold weather, he went out without an overcoat. --> Hava çok soğuk olmasına rağmen, o paltosuz dışarı çıktı.

  In spite of his master's degree, he has not found a good job. --> Yüksek lisansı olmasına rağmen, iyi bir iş bulamadı.

  He didn't pass the examination, in spite of his hard working. --> Çok çalışmasına karşın, sınavı geçemedi.

  He tries to go back to home, in spite of snowstorm. --> Tipiye rağmen eve geri dönmeye gayret ediyor.

  In spite of his stupidity, he says sometimes interesting words. --> Aptallığına rağmen, bazen ilginç laflar eder.

  In spite of the artistic deficiency of this theater play, it made more money. --> Bu tiyatro oyununun sanatsal yetersizliğine karşın, iyi para kazandı.

  She is not attractive, in spite of her beauty. --> Güzelliğine karşın, çekici değil.

  Can't he make good contacts in the parties, in spite of his easy goingness. --> Rahatlığına karşın, partilerde iyi ilişki kuramıyor mu?

  Although his hindrance, he has been able to perpetuate his daily life. --> Bedensel engeline karşın, günlük yaşamını sürdürebiliyordu.

  In spite of the rainfall, he insists on going out. --> Sağanak yağmura karşın, o dışarı çıkmakta ısrarlı.

  Did Ali remember the name of his first teacher, in spite of his good memory. --> Ali, iyi hafızasına rağmen, ilk öğretmeninin adını hatırlamadı mı?

  Pelin is a very lazy student, in spite of her brilliant intelligence. --> Pelin, parlak zekâsına karşın, çok tembel bir öğrenci.

   
  İngilizce Eğitimi Ankara